Spoločnosť IDOPS rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Špeciálne práce

DOPA - vnútorné plášte

DOPA - dodatočne vytvorený druhý vnútorný plášť do jednoplášťových nádrží s trvalou indikácie tesnosti, vzniknutého medziplášťa - podtlakom (EN 13 160 trieda1).

Spoločnosť IDOPS realizuje vytvorenie druhého vnútorného plášťa do jednoplášťových oceľových, alebo betónových nádrží systémom DOPA. IDOPS je výhradný zástupca firmy ADISA- Švajčiarsko pre SR a ČR autora systému DOPA. Špecializujeme sa na dodávky druhých vnútorných plášťov nádrží vytvorených s kompozitných materiálov a trvale zabudovaným systémom monitoringu tesnosti nádrže podtlakom (vákuom). Systémom DOPA realizujeme aj druhé dná jednoplášťových nádrží.

Druhý vnútorný plášť, alebo dno realizujeme do nových, jestvujúcich podzemných, ako aj nadzemných nádrží. Druhý vnútorný plášť zriadený systémom DOPA poskytuje po montáži vysokú odolnosť proti skladovaným kvapalinám. Povrch vnútorného plášťa pôvodnej nádrže je korózne ochránený. Druhý vnútorný plášť s kompozitných materiálov je vždy realizovaný priamo u zákazníka. Druhý vnútorný plášť nemá tvarové obmedzenia, realizujeme ho do ľubovoľné tvarovanej nádrže. Rýchlosť realizácie aplikácie je ďalšou výhodou systému DOPA. Celá technológia zriadenia druhého plášťa na stene, dne nádrže nevyžaduje nové dodatočne zriadené otvory do nádrže. Všetky montážne operácie pri realizácii systému sa vykonávajú cez jestvujúce vstupy do nádrže.

IDOPS do dnes systémom DOPA zrealizoval nádrže v celkovom objeme viac ako 200.000m3 čo predstavuje plochu druhého plášťa s trvalým monitoringom tesnosti okolo 60.000m2.

Druhý vnútorný plášť poskytuje prevádzkovateľovi nádrže najvyššiu bezpečnosť pri skladovaní ropných produktov, alebo chemikálii. Majiteľ nádrže vybavenej systémom DOPA má trvalý prehľad o tesnosti vnútorného plášťa nádrže. Nedochádza k nekontrolovaným únikom skladovaného média spôsobeného netesnosťou vnútorného plášťa a znečisteniu podzemných vôd. Realizovaný druhý vnútorný plášť zaručuje vysokú čistotu skladovaného média bez kontaminácie koróznymi zvyškami. Systém DOPA má dlhoročne odskúšané deklarované vlastnosti preverené prevádzkou, sú plne odolné novým palivám, aditívam a biopalivám čo je ďalšou výhodou porovnávajúc s konkurenčnými systémami. Systém je overený viac než 30 ročnou prevádzkou.

Nádrže s kompozitnou vložkou pre skladovanie nebezpečných látok vybavená systémom trvalej detekcie tesnosti plášťa vákuom (systémom kontroly netesnosti podľa EN 13 160 - trieda 1) aktívne napomáhajú k ochrane životného prostredia a podzemných vôd. Vďaka zabudovanej vysokej koróznej ochrane je zaistená dlhá životnosť pri nízkych prevádzkových nákladoch.

Skladba systému DOPA

Skladba systému DOPALegenda k obrázku:

  1. Plášť pôvodnej nádrže (oceľový alebo betónový)
  2. Korózna ochrana jestvujúcej nádrže (mat. Epoflex, hrúbky 700µ)
  3. Novovytvorený monitorovaný medzipriestor (hliníková nopová fólia)
  4. Laminačná vrstva (epoxidová živica vystužený sklotextilom)
  5. Ukončovací nástrek povrstvenia (mat. Epoflex, hrúbky 700µ)
  6. Vodivá vrstva (voliteľná opcia)

Nami ponukované systémy sú v zhode s REACH