Spoločnosť IDOPS rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Špeciálne práce

ADALASTIC 2000

Adalastic 2000 - elastický systém pre pružné izolácie havarijných vaní

Riešenie tesnenia systémom Adalastic 2000 vytvoreného bez spojov je určené pre ochranu konštrukcii, jímok a manipulačných plôch v halách, budovách alebo vonkajších havarijných vaniach pre olej, naftu, benzín, ropu alebo chemikálie. Okrem týchto aplikácii je možné elastický izolačný systém použiť pre všetky tipy stáčacích a manipulačných plôch.

Celý priestor havarijnej vane nádrže až k stene je prekrytý elastickým izolačným systémom prekrývajúcim trhliny podkladu elastickou izolačnou membránou bez spojov.

Podklad musí byť pevný, rovný, čistý a suchý (očistený vysokotlakovým vodným lúčom). Existujúce dutiny sa vyplnia polyuretánovou vysprávkovou hmotou, ešte pred aplikáciou tesnostnej membrány. Následne sa na vyspravený - vyrovnaný podklad aplikuje penetrácia materiálom Adaflex BG (v prípade vlhkého betónového podkladu materiálom Adaflex FU) s posypom z kremičitého piesku (frakcie 0,3mm - 0,8mm) pre dokonalú prídržnosť izolačnej membrány k podkladu.

Adalastic 2000, vzhľadom k jeho vysokej reaktivite, musí byť aplikovaný len špeciálnym vysokotlakovým striekacím zariadením. Aplikovaná izolačná vrstva je do jednej minúty od aplikácie na podklad pochôdzna. Následne zhotovená krycia vrstva materiálom Adalastic 109 slúži ako finálna úprava zhotoveného izolačného systému. Pre zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti môže byť krycia vrstva vodivá a pripojená na jestvujúce uzemnenie havarijnej nádrže. Prevedenie povrchovej úpravy môže byť realizované aj s protišmykovou úpravou v celku alebo len v požadovaných častiach

Vďaka vysokej elasticite, ktorú si zachováva aj pri teplotách pod -20°C je vhodný aj pre sanáciu a utesnenie dilatačných špár. Systém možno aplikovať na betónový, asfaltový aj oceľový podklad. Systém je použiteľný na utesnenie spoja nádrže a betónového základu. Pred aplikáciou na oceľ je nutné otryskanie na stupeň čistoty SA2-1/2.