Spoločnosť IDOPS rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Čerpacie stanice

Revitalizácia jednoplášťových nádrží

Revitalizácia jednoplášťových nádrží čerpacích staníc zriadením dodatočného druhého plášťa

Špecializujeme sa na revitalizáciu jednoplášťových nádrží čerpacích staníc pevným a trvale tesným, bezúdržbovým vnútorným plášťom s vyskúšanou životnosťou viac než 30 rokov. Druhý plášť (vložka) DOPA je trvácna a najefektívnejšia možnosť vyvložkovania nádrží čerpacích staníc ak preferujete trvalé riešenia s bezproblémovou prevádzkou bez trvalých servisných nákladov.

IDOPS disponuje odborným personálom s dlhoročnými skúsenosťami a špičkovým technickým vybavením určeným k revitalizácii nádrží - zriadenie druhého plášťa, sanácii manipulačných plôch, sanácii havarijných jímok. Máme referencie z Čiech, Slovenska, Francúzka, Rakúska, Nemecka a Bulharska. Sme schopní realizovať kdekoľvek v Európe.

Časom overené riešenie vložkovania nádrží so systémom trvalej detekcie tesnosti nádrže podtlakom (EN 13160 skupina 1)

Revitalizáciu oceľových či betónových nádrží riešime komplexne, počnúc defektoskopiou plášťa, koróznou ochranou pôvodnej nádrže, zriadením druhého pevného trvale tesného kompozitného plášťa so systémom permanentnej detekcie tesnosti nádrže podtlakovým podľa EN 13 160 trieda1. Po revitalizácii nádrž spĺňa najprísnejšie kritériá noriem pre ochranu podzemných vôd a životného prostredia, naviac vynaložené náklady sú nižšie v porovnaní s podobnými riešeniami alebo kompletnou výmenou nádrže.

Nami dodávaný druhý plášť nemá tvarové obmedzenia. Jeho skladba je rovnaká pre valcové čí hranaté nádrže, rovnaká pri aplikácii druhého dná či pri celoplošnej aplikácii do podzemných tvarovo rôznorodých nádrží. Pri inštalácii nie je nutné budovať nové montážne otvory, pretože všetky operácie sa vykonajú cez jestvujúce vlezy. Nový plášť môže byť ukončený vodivou vrstvou zaisťujúcou vysokú prevádzkovú bezpečnosť pri skladovaní benzínov, etanolu, alebo iných horľavín I triedy.

Nami dodávané vložky a povrstvenia nádrží sú odolné benzínom, nafte, leteckým benzínom, biopalivám, liehom či rôznym chemikáliám, ako i pre produktom s obsahom etanolu, metylesteru. Skladované médium už nie je znečistené pri skladovaní zvyškami starých náterov či koróznymi zvyškami. 

Ďalej sa špecializujeme na:

  • Inštalácia druhého plášťa nádrží - vložkovanie nádrží
  • Dodávka a montáž limitného merania nádrží
  • Dodávka a montáž detekčných systémov tesnosti nádrží a potrubí
  • Koróznu ochranu vnútra nádrží odolné palivám aj biopalivám
  • Sanáciu betónových, tehlových, oceľových dómových šácht nádrží
  • Sanácie havarijných jímok a vaní
  • Sanácie manipulačných plôch čerpacích staníc
  • Sanácie odtokových žľabov, palivových ostrovčekov
  • Sanáciu veľkoprofilovej chemickej kanalizácie