home
    ŠPECIÁLNÉ PRÁCE | | | |  
Špeciálne práce
DOPA - vnútorné plášte
Izolácie havarijných jímok
Sanácie manipulačných plôch
ADALASTIC 2000
EPOFLEX TW - Rezervoáre pitnej vody
EUROMANT
Certifikáty a osvedčenia
Technické osvedčenie - DOPA 1
Certifikát FTZÚ Radvanice
ISO 9001:2000 certifikát
TÜV SÜD SCC certifikát
Kontakt
IDOPS, družstvo
Hýrošová 3
811 04 Bratislava

Tel:  +421 2 2129/ 9100
Fax:/ +421 2 2129 9105

mail@idops.sk

Špecialisti na: výstavbu, opravu, revitalizáciu nádrží, havarijných jímok, manipulačných plôch a technológii čerpacích staníc.
Divízia „ŠPECIÁLNE PRÁCE“ spoločnosti IDOPS pre svojich zákazníkov dodáva komplexné riešenia výstavby a revitalizácie nádrží pre skladovanie pohonných hmôt, biopalív, alkoholov.

Dodávame povrstvenia nádrží pre skladovanie kyselín, lúhov, žieravín, horľavín, alebo iných nebezpečných látok. Dodávame špičkové riešenia pre koróznu ochranu vnútra nádrží. Realizujeme druhé dná do jednoplášťových oceľových alebo betónových zásobníkov. Podobne realizujeme vnútorné povrstvenia nádrží pre pitnú vodu. Ďalej realizujeme opravy izolácii havarijných vaní, jímok, sanácie dómových šácht nádrží a technologických chodieb. Aplikujeme špičkové systémy pre opravu veľkopriemerových chemických kanalizácii. Sanujeme manipulačné a stáčacie plochy pre nebezpečné a chemické látky.

Divízia špeciálnych prác má komplexný záber pri revitalizácii technológii čerpacích staníc. Realizujeme montáž technologických rozvodov vybavenia nádrží, potrubné rozvody, dodávku a montáž: limitného a kontinuálneho merania hladiny v nádrží. Realizujeme dodávku a montáž detekčných systémov pre kontinuálne sledovanie tesnosti nádrží (EN 13160). Realizujeme kompletnú dodávku a montáž technologických dvojplášťových potrubných rozvodov. Realizujeme opravy skorodovaných betónových konštrukcii a zvyšovanie ich únosností doplnením potrebnej výstuže. Všetky opravy a sanácie realizujeme so zreteľom na chemické prostredia, ktorému sú tieto konštrukcie vystavené v prevádzke.
Pôsobíme v celej EU.
IDOPS pôsobí v regióne EU. Firma disponuje moderným technickým vybavením pre špeciálne práce. Naši špecialisti a odborní technickí pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami a odbornými znalosťami preverenými realizáciou množstva nádrží a pravidelným vzdelávaním v odbore sú zárukou vysokej kvality nami dodávaných prác. IDOPS má zavedený systém riadenia kvality podľa ISO 9001:2000 a je držiteľom certifikátu SCC:2006 (TÜV_Sud).
Nami ponúkané technologie sú v zhode s REACH!

Poradenstvo a konzultácie:
Konzultácie pri zámeroch výstavby a rekonštrukcie nádrží a zásobníkov, zhodnotenie a posúdenie technického stavu inštalovaných zariadení, technologií a ochranného povrstvenia existujúcich aplikácií
Projekt a špecifikácie:
Návrh, riešenie podľa individuálnych požiadaviek zákazníka, vypracovanie projektových zadaní a projektových dokumentácií
Dodávka a výstavba:
IDOPS dodáva stavby „na kľúč“ včítane technologií a ich uvedenia do prevádzky
Servis a údržba:
čistenie, revízie, servis a údržba.