home
  | OBCHOD | FAQ | |
Parkovacie systémy
SPEEDY Parking
BEST Parking
OPTIMA Parking
FAMILY Parking
SCISSOR LIFT Parking
Na stiahnutie - pdf
Bratislavský Kurier 18/2010
PR článok parkovanie
Parkovanie prospekt
Parkovanie - Stavba článok
Parkovanie - Stavba článok
Parkovanie - Stavebný trh článok
SPEEDY parking
BEST parking
OPTIMA parking
FAMILY parking
SCISSOR LIFT
Kontakt
IDOPS, družstvo
Hýrošová 3
811 04 Bratislava

Tel:  +421 2 2129/ 9117
Fax: +421 2 2129 9105

parking@idops.com

IDOPS ponúka riešenie - automatizovaný parkovací systém!
Rozvoj automobilizmu prináša so sebou nutnosť riešenia statickej dopravy. Počet áut neustále pribúda. Počas životnosti je auto zhruba 95% času odparkované. 
V roku 2009 bolo na Slovensku zaregistrovaných 75.717 nových osobných automobilov. Celkovo na Slovensku k 30.6.2009 bolo registrovaných 1.808.931 automobilov kategórie M1 a N1. Tie pri parkovaní zaberajú priestor približne 2.870 hektárov.
Automobilizmus sa vyvíja rýchlejšie ako sa vyvíjali mestské aglomerácie, ktoré  jednoducho na tento trend nestihli za tak krátky čas reagovať. Automatizované parkovacie systémy sú riešenia, ktoré v prehustených mestských aglomeráciách a v historických centrách miest, ponúkajú najefektívnejšie riešenia. Na malom priestore dokážu zaparkovať potrebné množstvo vozidiel.
Automatizované parkovacie systémy sú riešením pre každého, kto potrebuje zabezpečovať parkovanie na malom priestore. Parkoviská s použitím automatizovaných parkovacích systémov zaberú približne o polovicu menší objem v porovnaní s klasickými parkovacími domami. Z prevádzkového hľadiska sú menej náročné na údržbu, dovoľujú komfortné zaparkovanie každého vozidla, plne využívajú celú kapacitu parkoviska, poskytujú vysokú bezpečnosť. Priestranne riešený vstupný terminál umožňuje pohodlné zaparkovanie. Systém je šetrný k životnému prostrediu, pretože netreba zložito hľadať vhodné, voľné parkovacie miesto zdĺhavým jazdením po garáži. Vozidlo sa pohodlne odparkuje v priestrannom termináli a po opustení auta vodičom je vozidlo zaradené na parkovaciu pozíciu bez vodiča s vypnutým motorom, plne automaticky.
Spoločnosť IDOPS, družstvo ponúka konzultácie, poradenstvo, spracovanie štúdií a projektov, dodávky,  inštalácie a servis technológií pre automatizované parkovanie. Súčasťou našich riešení je komplexná  realizácia projektov na kľúč v novostavbách, pri rekonštrukciách a prestavbách s cieľom vytvoriť nové parkovacie miesta. Systémy môžu byt samostatne stojace s vlastnou nosnou konštrukciou, alebo zabudované do objektov, kde nosnú konštrukciu tvorí budovaná stavebná časť. Ponúkame riešenia vieme rôzne kombinovať, a tým uspokojiť aj neštandardné požiadavky klientov. Každý typ parkovacieho systému má svoje osobité špecifiká a výhody.
Predstavenie jednotlivých typov parkovacích systémov.
BEST Parking
Špeciálne tento typ technológie je vhodný pre riešenia veľkokapacitných parkovacích domov pre verejné parkoviská, pre parkoviská obchodných domov, administratívnych komplexov. Systém je prispôsobiteľný do takmer každého priestoru, je vhodný pre budovanie podzemných či nadzemných garáží, kde dokáže ušetriť až polovinu objemu budovanej garáže oproti klasickým riešeniam garáží bez použitia automatizovaných parkovacích systémov.

Pridanou hodnotou systémov je zvýšenie pohodlia pri zaparkovaní či odjazde z parkoviska. Samotné riešenie vstupného terminálu vylučuje nepríjemné pocity a stavy úzkosti až strachu pri parkovaní v podzemných garážach na nižších podlažiach s malou svetlou výškou. Systém vždy garantuje využiteľnosť všetkých vybudovaných parkovacích miest, nedochádza k obsadeniu viacerých parkovacích miest jedným vozidlom, sú vylúčené havárie, poškriabania laku, zlomené spätné zrkadlá. Bezpečnosť, ochrana majetku, úspora prevádzkových nákladov sú ďalšími z radu výhod tejto technológie.

Systém zakladá vozidlá v niekoľkých úrovniach - poschodiach. Odovzdanie vozidla pre zaparkovanie prebieha jeho odstavením v termináli. Tu vodič odstaví auto a opustí priestor terminálu. Následne manipulátor výťahu vozidlo preberie z terminálu do výťahu a tým je terminál znova pripravený k príjazdu ďalšieho vozidla. Medzi jednotlivými podlažiami auto presúva vysokorýchlostný výťah. Posun a zaradenie na podlaží vykonáva pojazdný zakladač, ktorý odoberie vozidlo z výťahu, prípadne ho otočí, aby pri výdaji bolo v smere výjazdu a zaradí ho na parkovaciu pozíciu. Výhodou je, že systém dokáže robiť viacero operácii naraz nezávisle, každý zakladač na podlaží, či výťah pracuje nezávisle a jednotlivé operácie robí súčasne.
SPEEDY Parking
Vežový typ parkovacieho systému, ktorého hlavnou časťou je vysokorýchlostný výťah so zakladacím manipulátorom, ktorý auto zaraďuje na parkovaciu pozíciu. Ak situácia nedovoľuje prejazdný vjazdovo výjazdový terminál je možné inštalovať točňu, ktorá zaistí otočenie auta do smeru výjazdu.

Parkovanie v systéme je bez stresu, vodič po odstavení auta v termináli vypne motor, zabrzdí, zavrie vozidlo, zoberie si parkovaciu kartu a opustí priestor terminálu. Následne systém automaticky zaradí vozidlo na pakovaciu pozíciu. Taktiež vyzdvihnutie auta a odjazd je riešený veľmi komfortne. Po aktivácii odjazdu kartou systém pristaví vozidlo do terminálu vždy v smere odjazdu. Vodič nastúpi, naštartuje a pohodlne odchádza, všetko bez cúvania či zložitého manévrovania v úzkych priestoroch.

Pre jeden terminál pri optimálnom využití technológie pri systéme SPEEDY doporučujeme 70 parkovacích miest. Pôdorys základnej konfigurácie systému je približne 7x7metrov. Dostupnosť vozidla je v intervale 60-90 sekúnd. Pre návrh garáže možno systémy rôzne priestorovo kombinovať, prípadne zlučovať, a tak vytvoriť dostatočnú kapacitu parkovacích miest. Vjazd a výjazd je možné riešiť do ľubovoľných smerov alebo použiť vjazd aj výjazd tou istou stranou s použitím točne zabudovanej no výťahovej platforme, ktorá otočí auto do smeru odjazdu automaticky pri jeho pristavení k odparkovaniu. Tento typ možno výhodne využiť pre pristavenie k štítovým stenám bytových či kancelárskych budov ale aj ako samostatne stojacu garáž. Fasáda sa uchytáva priamo na nosnú konštrukciu systému. Fasádu je možné rôzne architektonicky riešiť, naviac je extrémne vhodná pre umiestnenie veľkoplošnej reklamy.
   
FAMILY Parking
Je to kompaktný parkovací systém, ktorý dokáže jednoducho rozšíriť počet parkovacích miest. Na priestore asi dvoch pozemných parkovacích miest vieme použitím automatizovaného parkovacieho systému Family Parking zaparkovať 7 až 12 vozidiel. Systém je vhodný pre menšie administratívne budovy, ktoré potrebujú výrazne zvýšiť kapacitu svojho jestvujúceho pozemného parkoviska alebo pre sídliská, ktoré potrebujú rýchlo znásobiť počet parkovacích miest. Systém možno taktiež využiť pre zvýšenie kapacity parkovísk vnútroblokov.

Parkovací systém Family je ovládaný jednoduchým riadiacim systémom umiesteným vo vonkajšej rozvadzačovej skrinke s tlačidlovým ovládaním. Fasádu možno riešiť podľa individuálnych potrieb a požiadaviek. Do plochy fasády možno zakomponovať miesta pre bilboardy alebo multimediálne obrazovky.

OPTIMA Parking
Ako i názov napovedá jedná sa o systém, ktorý dokáže veľmi efektívne zredukovať objem garáže. Technológiou sa dá docieliť niekoľkokrát lepšie využitie vybudovaného objemu garáže. Táto technológia je vhodná pre riešenie parkovísk administratívnych a bytových budov s nižšou frekvenciou cyklov zaparkovania a vyparkovania vozidla.

Technológia je použiteľná pre nadzemné či podzemné garáže. Jeden technologický celok umožňuje riešiť optimálne parkovanie od 10 do 42 vozidiel. Manipulačné časy sú v intervale 60 až 120 sekúnd. Technológia umožňuje 2 až 4 podlažia. Vstupný terminál možno riešiť prejazdne alebo ho vybaviť točňou, aby vozidlá pri výjazde bol v smere výjazdu.

Parkovanie a vyparkovanie prebieha obdobne ako pri ostatných systémoch. Systém možno napasovať takmer do každého stiesneného priestoru suterénu či bývalej kotolne. Taktiež vďaka optimálnym pôdorysným rozmerom možno takúto garáž umiestniť pod chodník, mestskú komunikáciu či ihrisko.
 
Scissor Lift
Tento parkovací systém je najjednoduchšia forma pre zvýšenie kapacity jestvujúceho parkoviska. Jednoduchým spôsobom možno zdvojnásobiť počet parkovacích miest. Systém je rovnako vhodný aj pre rozšírenie parkovacej kapacity jestvujúcej garáže. Tu však treba brať do úvahy výšku garáže. Možno ho použiť pre zdvojnásobenie kapacity parkovísk pri rodinných domoch a parkoviskách menších administratívnych budov.
Podstatou tohto typu systému je zdvíhacia plošina, ktorá zdvihne vozidlo tak, aby bolo možné pod ňu zaparkovať ďalšie vozidlo.
 

Poradenstvo a konzultácie:
Konzultácie pri zámeroch výstavby, vypracovanie projektovej štúdie
Projekt a špecifikácie:
Návrhy technického riešenia vrátane technickej správy, vypracovanie projektových zadaní a projektovej dokumentácie pre všetky fázy investičnej výstavby
Dodávka a výstavba:
IDOPS dodáva APS na kľúč alebo len samostatne APS
Servis a údržba:
Záručný a pozáručný servis, revízie a prevádzková údržba