home
        | REFERENCIE |  

Energia - neviditeľná sila, ktorá poháňa všetko okolo nás. Využíva ju priemysel, doprava i ľudia v domácnosti - od kotlov ústredného kúrenia až po televíziu.

Veľké množstvo tejto energie sa vyrába spaľovaním fosílnych palív - ropa, uhlie a plyn. Sú to však neobnoviteľné zdroje energie, pretože raz sa vyčerpajú.

Spoločnosť IDOPS, družstvo ponúka riešenie využitím obnoviteľných zdrojov energie. Väčšina týchto „obnoviteľných“ zdrojov je čistejšia a menej škodlivá pre životné prostredie ako sú pevné palivá.

Naším hlavným zameraním je výstavba veterných parkov.

 
    © 2010 IDOPS  -  Všetky práva vyhradené!